Práva

Společnost AutoPartner PLUS s. r. o. jako vlastník a provozovatel těchto internetových stránek je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. povinna zaručit všem uživatelům těchto internetových stránek ochranu jejich osobních údajů. Vzájemné vztahy provozovatele a uživatelů těchto internetových stránek se řídí níže uvedenými pravidly. Souhlas s těmito pravidly vyjádřují uživatelé samotným vstupem na tyto internetové stránky.

Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu těchto stránek (texty, obrázky, fotografie, grafická úprava, design stránek, programové kódy). Uživateli je přísně zakázáno jakékoli použití obsahu těchto stránek bez písemného souhlasu autora, jmenovitě jejich reprodukce, duplikace, modifikace, distribuce, prodej, vystavování či provozování. Obsah stránek lze pouze užít pro osobní potřebu, citovat nebo užít při přednášce výlučně k vědeckým či vzdělávacím účelům (s výjimkou užití pro osobní potřebu je však vždy nutno uvést jméno autora a zdroj). Pro jakékoliv užití, které není podle zákona dovoleno, je nutné získat písemné povolení autora zprostředkované provozovatelem.

Provozovatel neshromažďuje žádné osobní údaje identifikující uživatele, které mu uživatelé sami při dobrovolném přihlášení neposkytnou. Tyto dobrovolně poskytnuté údaje umožňují uživateli komfortnější funkce internetových stránek. Dále provozovatel shromažďuje údaje neumožňující identifikaci uživatele jako jsou webová adresa, ze které uživatel přichází, IP adresa, typ a verze použitého internetového prohlížeče a rozlišovací schopnost použitého monitoru. Tyto údaje jsou průběžně používány k optimalizaci internetových stránek. Všechny získané údaje slouží výhradně pro potřeby provozovatele. Provozovatel si však vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě nebo při soudním vyšetřování a vyšetřování ve veřejném zájmu.

Provozovatel usiluje o správný a aktuální stav informací poskytovaných na internetových stránkách. Přesto nemůže plně vyloučit chyby, nejasnosti či drobné neaktuálnosti informací. Proto nepřebírá plnou zodpovědnost za hmotné i nehmotné škody, které vzniknou přímo či nepřímo použitím takových informací, a doporučuje potvrzení jejich správnosti a hlavně aktuálnosti dotazem u pracovníků společnosti.